Persoonlijke begeleiding

Trajectbegeleiding

Leerlingenbegeleiding

Jongeren die kiezen voor deeltijds onderwijs engageren zich tot een systeem dat uit 2 onlosmakelijk met elkaar verbonden componenten bestaat : de component leren en de component werkplekleren. Wij spreken hier van het "voltijds engagement".

 

Iedere jongere krijgt een persoonlijke trajectbegeleider toegewezen die de jongere doorheen heel zijn traject opvolgt. De trajectbegeleider levert samen met de jongere inspanningen om het toegewezen traject zo goed mogelijk in te vullen.

 

CDO Newton heeft doelbewust een sterk uitgebouwd team leerlingenbegeleiders.  

We richten ons op het ontwikkelen van de totale persoonlijkheid waarbij we ingaan op de zorgvragen van de leerlingen en hun nabije context (ouders, betrokken hulpverleners, ...). Deze zorgvragen kunnen gaan over welbevinden, schoolloopbaanproblemen, leerachterstand, moeilijkheden bij deelname lessen, afwezigheden, gezondheid, vrienden, relaties,…

Elk teamlid tracht, naast zijn specifieke functie, ook vertrouwensfiguur te zijn voor leerlingen, en er op die manier steeds voor hen te zijn.  Leerlingenbegeleiding werkt binnen de school nauw samen met leerkrachten, CLB, ondersteuningsteam (Plus²) en directie. Er is daarnaast ook een intensieve samenwerking met externe diensten (bijv. NAFT, JAC, CAW, OCMW,…) Naar gelang de vraag van de ouders, van de leerling of van de klassenraad wordt een oplossing op maat van de leerling gezocht.

We bevorderen de ontwikkeling van leerlingen door een antwoord te bieden op het vlak van gedrag, socio-emotioneel functioneren en maatschappelijk werk, naargelang de behoeften van de leerling.

We bewaken ook de preventieve gezondheidszorg van de leerlingen door hen zo goed mogelijk te informeren en de nodige voorlichting te bieden: leerkrachten informeren leerlingen over verschillende gezondheidsthema’s (bijv. seksualiteit, voeding, EHBO, psychische gezondheid,… ), leerlingenbegeleiding of CLB biedt hierbij hulp vanuit hun eigen expertise en zal doorverwijzen naar externe partners indien hier nood aan is.

We hechten als school ook veel belang aan het welbevinden op school en willen onze jongeren hierin de nodige inspraak geven via bijvoorbeeld de leerlingenraad, een ideeënbus en de enquête welbevinden die tweejaarlijks wordt afgenomen.

 

Andere interne begeleiding
 

Directie, leerkrachten, ...

 

Externe partners
 

CLB - www.go-clbprisma.be

JAC - www.caw.be/locaties/jac-sint-niklaas/

Welzijnshuis Sint-Niklaas - www.sint-niklaas.be/welzijnshuis

Groep INTRO - www.groepintro.be

PROFO - www.profo.be

VDAB - www.vdab.be

NAFT WAAS - www.huisvanhetkind-sint-niklaas.be/aanbod/naft-waas-time-out

 

 

ma di wo do vr za zo
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30