Onze missie en visie

 

CDO NEWTON is een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs in Sint-Niklaas waar jij al doende wordt voorbereid op de werkvloer en waarbij we jouw arbeidsattitudes versterken zodat jij kennis kan maken met de werkvloer. Ook willen we jouw algemene kennis optimaliseren zodat je zelfstandig aan de slag kan in de maatschappij.

Als lerende organisatie willen we iedereen meenemen in het “Samen leren en werken”

waarbij een open en eerlijke communicatie, respect en gelijkwaardigheid en betrokkenheid en engagement onze prioriteiten zijn.

 

Samen gaan we hand in hand om jou te begeleiden door individuele ondersteuning en zorg te bieden. Door jou motiverende en inspirerende feedback te geven, stellen we jou in staat om verder te ontwikkelen en te groeien zodat jij steeds meer en meer je eigen leerproces in handen kan nemen. Als coaches begeleiden we jou in het leerproces door op een verbindende manier te communiceren in een veilige omgeving.

We hechten als school veel belang aan samenwerking, zowel binnen het team maar ook met jou als leerling. We willen alle partners (leerlingen, ouders, werkgevers, team, CLB, scholengroep, Plus²,…) betrekken in de stappen die nodig zijn om optimale kansen voor jou te creëren.

 

We organiseren het leren in een contextrijke en functionele omgeving die aansluit bij de leefwereld van onze jongeren. Hierdoor willen we de betrokkenheid verhogen en jou wegwijs maken in jouw leerproces volgens je individuele noden. We proberen jou handvaten aan te reiken waardoor je levenslang zal kunnen blijven leren in de wereld van vandaag en morgen. Het volledige team wil jou succes laten ervaren door jouw welbevinden op de voorgrond te plaatsen. We organiseren het leren flexibel zodat iedereen de nodige kansen krijgt om te slagen.

 

En we willen dat onze school een plaats is

waar we het belangrijk vinden om op een open en eerlijke manier te communiceren met elkaar.

Waar respect en gelijkwaardigheid een belangrijke plaats innemen.

Waar we streven naar een grote betrokkenheid en engagement van alle partners die mee vorm geven aan jouw leerproces.

 

We werken aan een degelijke kwaliteitsvolle beroepsopleiding door samenwerkingsverbanden te sluiten met de bedrijfswereld. Het actief betrekken van partners vinden we van cruciaal belang voor jouw ontwikkelingskansen om jou voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

De begeleiding van jouw traject stippelen we zodanig uit dat we een goede match creëren tussen jou en de werkgever. Zo kijken we naar jou als individu met je eigen noden en je eigen ontwikkelingsproces maar ook naar de noden op de werkvloer. Door te werken aan jouw arbeidsattitudes, arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid willen we positieve ervaringen mogelijk maken om jou verder te stimuleren in je leerproces waarbij een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt onze prioriteit kent.

Door een ervaringsgerichte aanpak op de klasvloer brengen we de werkvloer dichterbij en bereiden we jou voor op de arbeidsmarkt.

 

 

 

 

 

ma di wo do vr za zo
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30